Проблемна тема

                                     Проблемна тема:

«Незалежне навчання, як чинник саморозвитку молодших школярів»

" Не можна пізнати дитину, не люблячи, не поважаючи її гідності. Тільки та школа має майбутнє, яка поважає в дитині Людину. Учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється. Прекрасна риса — повсякчас відкривати в людині нове" - говорив видатний педагог В.О.Сухомлинський.

    Внутрішня потреба і бажання удосконалити навчально-виховний процес спонукали мене до вивчення та розгляду таких питань: «Розвиток пізнавальної  діяльності молодших школярів», «Диференційований підхід до учнів під час вивчення новго матеріалу», «Формування та розвиток ведучих навчальних умінь та навичок елементами інтеракивного навчання ». За 28  років педагогічної діяльності були незначимі і значимі досягнення щодо впровадження різних технологій, як традиційних так і інноваційних. Проведено багато відкритих уроків, приймала участь в  районних, шкільних семінарах, практикумах. Працювала і намагалася знайти шляхи до дитячих сердець через вивчення і впровадження інноваційних технологій педагогічної практики. На уроках можна побачити : диференціацію та індивідуалізацію навчання, проблемний підхід під час вивчення нового матеріалу, розвиток пізнавальної діяльності школярів, високоморальний і краєзнавчий виховний напрямок навчального процесу, елементи інтегрованого навчання і виховання.

 Час лине швидко, змінюється життя. Приходять до школи все нові і нові учні, тому й навчати й виховувати їх потрібно теж по - новому. Проголошений в освітньому просторі України принцип варіативності освіти дає змогу навчальний процес будувати на досконаліших стратегіях і технологіях, із застосуванням яких відбувається саморозвиток особистості, забезпечується успіх діяльності вчителя. Я, вважаю, що сьогодні вже недостатньо навчати традиційно: у центрі навчально - виховного процесу має бути УЧЕНЬ. Все частіше ми, вчителі, почали зустрічати пасивних дітей, з небажанням навчатися, виконувати домашні завдання, взагалі йти до школи. У дітей в очах почав гаснути вогник - пізнання, допитливості, сподівання.

          Бачення виховання розумної, творчої, практичної, всебічнорозвиненої особистості спонукало мене до вибору проблеми: «Незалежне навчання, як чинник саморозвитку  молодших школярів .»

   Методика «незалежного навчання» застосовується здебільшого на уроках читання та математики. Я розпочинаю  з індивідуальної роботи з учнями, які зможуть навчатися за вищеназваною методикою. Потім особливості цієї методики я пояснюю їхнім батькам.

   Перед вивченням відповідної теми з читання з кожним учнем та його батьками я укладаю навчальний контракт, де зазначаю тему для самостійного опрацювання, прізвище, ім’я учня, завдання, а також термін вивчення теми за програмою. Учень після ознайомлення зі змістом контракту зазначає час, протягом якого зобов’язується опрацювати дану тему. Його термін має бути значно коротшим, ніж передбачений програмою.

   На уроках читання після артикуляційних вправ на парту учнів, з якими підписано навчальний контракт, ставиться табличка «Працюю незалежно».

  Це є сигналом для самостійного виконання завдань, які зазначені в навчальному контракті. На індивідуальних заняттях у таких учнів перевіряється якість виконання завдань, та, в разі потреб, даються консультації. Після опрацювання теми на вивільнених уроках учні  самі обирають, чим їм зайнятися: читанням художньої літератури чи виконанням завдань творчого характеру (скласти казку, розповідь за прислів’ям, загадку на відповідну тему тощо). За бажанням учні, що навчаються незалежно, можуть об’єднуватися в пари чи групу для виконання таких завдань як складання діалогу (в парах), інсценізація того чи іншого твору (в групах).

   Незалежно учні можуть працювати і на уроках математики. Вони опрацьовують матеріал підручника самостійно, виконуючи завдання по порядку. Домашнє завдання визначають самі. А можуть, залежно від домашніх обставин, і зовсім його не виконувати. Адже ці учні випереджають своїх однокласників . На уроці за потреби я надаю їм допомогу, а після уроків перевіряю зроблене. В разі виявлення помилки разом з учнем з’ясовую, яких знань йому бракує, над чим слід додатково попрацювати. Я маю бути переконана, що учень свідомо і міцно засвоїв матеріал, опрацьований учора вдома і сьогодні на уроці. Лише за такої умови «незалежне навчання» буде успішним.

   На вивільнених уроках математики таким учням, враховуючи їхнє бажання, пропоную цікаві задачі, завдання підвищеної складності або ж самостійне складання задач, прикладів на вивчену тему. Потім вони можуть запропонувати їх однокласникам, виступивши в ролі вчителя.

   Що ж дає методика «незалежного навчання»? Насамперед, кожен учень, навчаючись незалежно, працює відповідно до своїх можливостей, поповнює знання з предмета, розвиває творчі здібності. Це і є особистісний  орієнтований підхід до учня.

 

                                                                                 Григоренко І. О.

                                                                         Вчитель початкових класів

                                                              КЗ «ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів м. Приморськ»